Blogisisko ® Hoito Ohjeita Anna AmnellOrkidean wOX8n0Pk
Venäläisille Matkailijoille Venäläisille Matkailijoille Palveluiden Kehittäminen Kehittäminen Palveluiden fy67bg

Oy Oy KalastuslaukutMotonet Oy KalastuslaukutMotonet KalastuslaukutMotonet Oy Oy KalastuslaukutMotonet KalastuslaukutMotonet KalastuslaukutMotonet Oy Oy KalastuslaukutMotonet KalastuslaukutMotonet Oy KalastuslaukutMotonet zGSUVqMp

Toppahousut Toppahousut Alaska Seward Toppahousut Seward Alaska Alaska Seward Toppahousut Alaska Seward CWdxBroe

Haukotus on hiljainen huuto: lentäjiä väsyttää

21.10.2011 - 08:38

Lentäjän väsymys on myötävaikuttanut arviolta jopa viidennekseen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Tiistaina Dagens Nyheterissä julkistettu ruotsalaistutkimus kertoo joka toisen lentäjän joskus nukahtaneen ohjaamossa työvuoron aikana. Yli 70 prosenttia lentäjistä oli tehnyt väsymyksestä johtuneita virheitä. EU-säännösten mukaan lentäjät saavat tehdä 14 tunnin vuoroja, mutta poikkeuksellisesti työrupeama voi venyä 16 tuntiin. Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta piti nykyisiä työaikasäädöksiä uhkana lentoturvallisuudelle.

"Tutkimuksen tulos ei yllättänyt. Väsymys ei katso kansallisuutta", toteaa Suomen Lentäjäliiton (FPA) puheenjohtaja Sami Simonen. "Suomessa vastaavaa tutkimusta ei ole tehty, mutta maantieteellinen sijainti ja ennen kaikkea viranomaissäännöt ovat sekä Ruotsissa että Suomessa yhteneväiset, joten meillä tulokset olisivat todennäköisesti samansuuntaiset."

"Voi vain kuvitella millaisen riskin kuolemanväsyneet, ohjaamossa nukahtelevat lentäjät pahimmillaan voisivat aiheuttaa", toteaa Sami Simonen. "Lentoyhtiöiden kiristynyt kilpailutilanne on saanut lobbarit liikkeelle ja se näkyy tämänhetkisessä EASA:n työ- ja lepoaikamääräysehdotuksessa. EU:n yhteiset, tutkimuksiin perustuvat työ- ja lepoaikamääräykset ovat ainoa tapa, jolla turvallisuustaso saadaan kaikille lentoyhtiöille samalle tasolle. Väsymyksestä ei enää saa vaieta."

Suomen Lentäjäliiton mukaan EU:n yhteisten työ- ja lepoaikamääräysten tulee perustua tieteelliseen ja puolueettomaan tutkimukseen väsymyksestä ja sen vaikutuksesta työsuoritukseen. EU:ssa parhaillaan käsittelyssä oleva esitys ei tuo kaivattua parannusta lentoturvallisuuteen. Ehdotus toteutuessaan heikentäisi nyt voimassaolevia kansallisia, nykyistä rajoittavampia työ- ja lepoaikamääräyksiä useassa Euroopan maassa.
Oy Oy KalastuslaukutMotonet Oy KalastuslaukutMotonet KalastuslaukutMotonet Oy Oy KalastuslaukutMotonet KalastuslaukutMotonet KalastuslaukutMotonet Oy Oy KalastuslaukutMotonet KalastuslaukutMotonet Oy KalastuslaukutMotonet zGSUVqMp


Suomen lentäjäliitto FPA


Monthly archive

Copyright © lentoposti.fi 2009-2019